Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció! TFC-M-1.1.2.-2020

Folytatódik minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programja, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció!
Új támogatás minden vidéki magánszálláshelynek!

A pályázat célja: A konstrukció célja, hogy a panziók és szállodák átfogó megújításán és az új szálláshelyek létesítésén túl mindazon magyarországi, Budapesten kívüli szálláshelyek is támogatásban részesüljenek, amelyek a korábbi fejlesztési programokból kimaradtak. A program megvalósításával a magyarországi magánszálláshelyek túlnyomó többsége megújul. A konstrukció további célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.

A támogatás keretösszege: 60 milliárd Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Az igényelhető maximális vissza nem térítendő támogatás összeg 8 millió Ft – szobánként legfeljebb 1 millió Forint összeghatárral.

Támogatható tevékenységek

 • magánszálláshely fejlesztése Pest megyén kívül.
 • meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek
 • szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése
 • akadálymentesítés
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia hatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése
 • kültéri beruházások

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

Kik igényelhetik a támogatást?

 • magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók, akik maximum 8 szobát üzemeltetnek 16 férőhelyig.
 • egyéb szálláshelyek üzemeltetését végzők, akik maximum 8 szobát üzemeltetnek 16 férőhelyig.
 • akik 2020.05.18. napján érvényes Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztrációval rendelkeznek vagy 2019.01.01-től érvényes működési engedéllyel működik és rendelkezik NTAK szálláshely regisztrációs számmal.

Elszámolható költségek

Építési költségek közül:

 • meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei
 • meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei
 • szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.)
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia hatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek

Eszközbeszerzések költségei
(20.000,-Ft egyedi nettó értéktől)

 • szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek (bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és egyéb eszközök)
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei

Nem elszámolható költségek

 • forgóeszközök beszerzése
 • élelmiszer, italbeszerzés költsége
 • használt eszközök felújítása vagy beszerzése
 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek
 • egyéb adók, közterhekbérleti díjak és lízing költségek.
 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei
 • közműfejlesztéshez való hozzájárulások
 • pályázatírás költségei, sikerdíj
 • bírságok, kötbérek, perköltségek
 • általános forgalmi adó, ha a pályázó ÁFA-levonási joggal rendelkezik
 • 20.000 Ft nettó érték alatti eszközök költségei

A pályázat benyújtási határideje

2020.06.04.- 2020.07.15.

Kötelező vállalások

A nyertes pályázóknak fenntartási kötelezettséget kell teljesíteni a projekt fizikai befejezését követő harmadik teljes lezárt üzleti év végéig.

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • A pályázatot konzorciumi formában szeretnék benyújtani
 • a szálláshely üzemeltetője nem rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.
 • Amennyiben nem magyarországi településen valósulna meg a projekt
 • Amennyiben Budapesten valósulna meg a projekt.
 • támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
 • az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik
 • hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással szemben hatvan napnál régebben lejárt tartozása van
 • A támogatást igénylő egy azon szálláshelyre több pályázatot adna be.
 • A pályázó a nem támogatható tevékenységek valamelyikére nyújtana be kérelmet.