Pearl-energia

„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”

kivitelezői regisztrációs felhívás társadalmi egyeztetése

 

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására.

A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.

Regisztrációs feltételek:

a) a vállalkozás rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel;

b) a vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen napelemes rendszer telepítése és/vagy fűtéskorszerűsítésen belül fűtőpanelek létesítése esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal;

c) a vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás; illetve

d) a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az a) pontban említett feltétel nem vonatkozik a kizárólag energiatároló kapacitást létesítő kivitelezőkre (indoka: a technológia magyarországi alacsony elterjedtsége) és az energiahatékonysági kötelezett szervezetekre (indoka: jogszabály erejénél fogva e szervezetek csak 2021-től jöhetnek létre).

A kivitelezői regisztráció várhatóan 2021. szeptember 20-án nyílik meg.
Regisztrációs felhívás letöltése innen.

Pearl
Pearl
Pearl

SZAKMAI
TAPASZTALAT

SZAKÉRTŐ
CSAPAT

MINŐSÉGI
ALAPANYAGOK

INGYENES
TANÁCSADÁS