Pearl-energia

TANYÁK FEJLESZTÉSEI

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

Határidő: 2022. november 12.

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek, háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki településeken élők életminőségének javítását, a fenntarthatóság növelését olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottságának növeléséhez. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

  1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
  2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, valamint természetes személyek együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt, az 1. célterület esetében maximálisan 6,2 millió forint, illetve a 2. célterület esetében maximálisan 200 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig (A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.);
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tanyán lévő életfeltételek javulásához,
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tanyák infrastrukturális fejlesztéséhez,
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

A pályázat részleteit itt tekintheti meg.